طلوع آدینه

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور ..... کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
19 پست
دی 88
2 پست